Üye Alimler

YÖNETİM KURULU
Abdulvahap Ekinci (Başkan)
Prof.Dr. Mustafa Karataş (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Abdulhamit Birışık (Başkan Yardımcısı)
Dr. Adem Ergül (Başkan Yardımcısı)
Ömer Korkmaz (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Ömer Çelik
Prof.Dr. Ali Bulut
Prof.Dr. Kerim Buladı
Doç.Dr. Mahmut Ay
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Tırabzon
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İsmail Bağdatlı
Dr.Öğr.Üyesi Turgut Akyüz (Sekreter)
Abdullah Kılıç
Mehmet Salih Ekinci
Kadir Kars (Sayman)
İCRA KURULU
(Yönetim Kurulu Arasından)
Abdulvahap Ekinci
Prof.Dr. Mustafa Karataş
Prof.Dr. Abdulhamit Birışık
Dr. Adem Ergül
Ömer Korkmaz
DENETİM KURULU
Abdülaziz Kıranşal (Başkan)
Halit Bekiroğlu (Sekreter)
Nihat Özdemir

YÖNETİM KURULU (Yedek)
Doç. Dr. Ali Karakaş
Abdülkerim Tanrıkulu
Mustafa Kasadar
Abdülkerim Çevik
Ali Rıza Akgün
Mesut Tan
İhsan Aktaş
Emrullah Hatipoğlu
Doç. Dr. Abdullah Hikmet Atan
Mehmet Emin Yıldırım
Hüseyin Kader
Adem Yavuz
Masum Vanlıoğlu
Ramazan Kayan
Beşir Eryarsoy
DENETİM KURULU (Yedek)
Şıh Mehmet Paksu
Sabahattin Işık
İslam Kadinan
KOMİSYONLAR
1- Araştırma-İnceleme-Geliştirme
(Ar-Ge) Komisyonu
2- Âlim Yetiştirme Komisyonu
3- Dâvet ve İrşad Komisyonu
4- Âile ve Gençlik Komisyonu
5- Medya ve Tanıtım Komisyonu
6- Üyelik Komisyonu