Hizmet Değerlerimiz

  • Bölge, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın tüm Müslümanlara hatta tüm insanlığa hizmeti esas alır.
  • Müslümanların ve insanlığın güncel meseleleri hakkında kamuoyu ile görüşlerini paylaşır.
  • Temel kuruluş değerleri çerçevesinde her türlü kurum ve kuruluşla iş- birliğine açıktır.
  • Hizmet verdiği ülkelerin milli ve manevi değerlerine önem verir. – İhtilafa saygılı, iftirak ve niza’a karşıdır.
  • Amaç dışı çalışmalar içinde yer almaz ve bunları desteklemez. – Üslupta nezaket ve hikmeti esas alır.
  • Faaliyetlerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği esas alır.
  • Müslümanları kardeş olarak gören mezhep ve meşrep taassubu olmayan her kesimle işbirliği yapar