Hakkımızda

Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği müstakil sivil bir kuruluş olup Doha-Katar merkezli Dünya Müslüman Âlimler Birliği (el-İttihâdü’l-Âlemî li Ulemâi’l-Müslimîn) adlı sivil kuruluş ile ortak değerleri temsil etmektedir. Dernek, 2015 yılında 34-217/023 sayılı kanuni izinle uluslararası bir özelliğe sahip olarak kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul-Türkiye’dir.

VİZYONUMUZ

Müslümanların büyük medeniyetler kurup uzun asırlar boyunca ilimde öncü olmaları ve toplumlara yön vermelerinde büyük pay sahibi olan İslâm âlimlerinin günümüzde birlik ve beraberliklerini güçlendirerek aynı hedef doğrultusunda bir çatı kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ

İslâm ümmetinin temel meselelerinin çözümü ve güçlü bir gelecek perspektifi için İslâm âlimlerinin gayret, düşünce ve çalışmalarını birleştirmek, İslâm’ın ana ilkeleri doğrultusunda, Müslümanların ve tüm insanlığın meselelerinin çözümüne yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde faaliyetler tertip etmek, İslâm âlimlerinin yeterliklerinin artırılması için öneriler hazırlamak, ortak gaye için çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ilim adamları yetiştiren müesseselere bilgi desteği sağlamak, ümmetin bireysel ve toplumsal kimliğinde İslam bilincini güçlendirmektir.